ADD: Xia Luxi Industrial Zone, Ganlin Town, Shengzhou City, Zhejiang Province, China
TEL: 86-575-83617588
FAX: 86-575-83615916
CONTACT: Weibo Zhang(0)13906855527
            Manager Xin(0)15068559189
FEEDBACK
Name: *
Gender:
City: *
Address: *
Tel: *
Fax: *
E -mail:
Memo: